,,Slăvesc în inima mea Zeiţa al cărei corp este scăldat în ambrozie, mai frumoasă decât fulgerul, şi care, atunci când îşi părăseşte sălaşul şi intră în palatul regal al lui Shiva, deschide lotuşii canalului axial al iubirii.”

Bhairavi-Stotra

vineri, 21 ianuarie 2011

Dakini says:

Look at your lover as an ordinary man and you will love an ordinary man. Look at your lover as a king and a king you'll love. Look at your lover as a god and you will have the love of a god.

duminică, 9 ianuarie 2011

Fedeli d'amore, preambul la o viitoare incursiune

,,Tu eşti sfânta care duce rugăminţile mele lui Dumnezeu, o unealtă a Lui care mi se revelează, îngerul prin care El mă face să cunosc preapliul Dragostei Sale. Ce este religia dacă nu o inteligenţă infinită, o eternă comuniune de inimi iubitoare? Unde doi sunt reuniţi, este şi El în mijlocul lor. Aş vrea ca veşnic să respir prin tine şi pieptul meu nu va înceta niciodată să se umple de tine. Tu eşti splendoarea divină, viaţa eternă în forma cea mai adorabilă (...) Dacă ai putea doar să vezi cum apari ochilor mei, ce aură strălucitoare emană corpul tău şi se imprăştie peste tot iluminându-mi privirile, tu nu te vei mai teme vreodată de bătrâneţe sau moarte. Forma ta terestră nu este decât o umbră a acestei imagini. Şi, desigur, forţele pământului luptă şi caută să o concretizeze, să o confirme, dar natura este încă nepregătită: imaginea ta în mine este arhetipul etern care trăieşte in sfânta realitate necunoscută.”

Extrasul din dialogul dintre Henri şi Mathilde, din romanul Henri d’Ofterdingen (1801) al poetului german Novalis ne permite să înţelegem de ce acesta este considerat drept cel mai pur reprezentant al tradiţiei occidentale legate de ordinal iniţiatic Fedeli d’amore. Nu e greu să sesizăm, chiar de la o primă vedere, o punte intre Orient şi Occident din punctul de vedere al percepţiei tantrice a fenomenului de îndrăgostire.

luni, 3 ianuarie 2011

Jaques Ferber- Tragedia femeii: frică şi dependenţă (III)

Când femeia a parcurs toate aceste etape, integrând în ea această capacitate reparatoare, deci când a realizat la modul real experienţa că Divinul Feminin este în ea şi că nu depinde de bărbat, când a realizat că Grota sa Sacră este realmente central său, atunci ea simte în fiinţa sa o nouă forţă. Ea a ajuns la sursă, la centrul său, la energia sa în stare pură. Ea a integrat în ea forţa masculină, dar care a fost transmutată şi modulată de energia sa feminină. Privită din exterior, femeia devine magnetică. Ea atrage fiindcă nu-i mai lipseşte nimic. Este în acelaşi timp fecioară şi prostituată, pură şi demoniacă. Cei doi poli sunt reuniţi in ea. Ea nu mai este femeia unui bărbat, ci logodnică a Vieţii înseşi. Vrăjitoare, zână, foarte feminină, ea pare că ţese fire de magie în spaţiu. Dacă nu este în cuplu, această femeie face foarte rar amor, dar de fiecare dată când o face, vorbim de o experienţă mistică, o transcendere totală a fiinţei, o celebrare a Vieţii şi a Dragostei fără ataşament. Ea se dăruieşte cu totul într-o abandonare de sine, fără să se teamă, pentru că ştie că ea există dincolo de toate acestea. Fericirea trăieşte în clipa prezentă, în energia care o locuieşte şi o animă, şi căreia i se abandonează cu bucurie şi voluptate. Ea nu mai iubeşte pe cineva anume, căci iubirea ei a devenit cuprinzătoare şi năvalnică. Ea iubeşte Viaţa, cea care se încarnează în fiecare bărbat. Ea poate să iniţieze, să înveţe, căci ea este într-un contact permanent cu Creaţia. Mulţi bărbaţi cad sub farmecul ei, cuceriţi, sau, dimpotrivă, alţii au reacţii de teamă şi respingere.

Pentru a rezuma: femeia trece prin trei etape successive: fetiţa care are temeri şi cere să fie iubită şi protejată, femeia adultă care se abandonează feminităţii sale în cadrul cuplului şi femeia Shakti, în acelaşi timp zeiţă şi vrăjitoare, integratoare a opoziţiilor, care trăieşte în Dragostea de Viaţă şi nonataşament. Bineînţeles, aceste trei etape se întrepătrund şi există adesea întoarceri la stadiul inferor, dar, gobal, se poate vorbi de un proces de transformare a femeii.

Ca de fiecare dată, nu avem pretenţia că deţinem, mai ales în acest domeniu deosebit de sensibil, Adevărul absolut. Este doar o viziune care ar putea fi utilă şi care ar putea suporta comentarii, critici şi întrebări, ca să putem, în final, să avansăm cu încă un pas în înţelegerea rostului nostru pe acest pământ.

( http://www.sexespi.com/2010/07/la-tragedie-de-la-femme-peur-et.html)