,,Slăvesc în inima mea Zeiţa al cărei corp este scăldat în ambrozie, mai frumoasă decât fulgerul, şi care, atunci când îşi părăseşte sălaşul şi intră în palatul regal al lui Shiva, deschide lotuşii canalului axial al iubirii.”

Bhairavi-Stotra

sâmbătă, 27 decembrie 2008

Recurs la reconciliere

...Dragostea începe să capete un caracter sacru când pune sufletul omului într-o stare de transă. Materia mai grosieră şi materia mai subtilă sunt cuprinse în om de o stare de magnetism atât de profundă, încât mijeşte mai întâi intuiţia şi apoi senzaţia unei lumi ce nu e umană, dar care, în hipersensibilitatea unei stări existenţiale aparte se adapă dintr-un izvor omenesc. Aceasta stare se produce pentru câteva clipe în orice dragoste diferenţiată, dar dificultatea constă în a o face să dureze intens şi definitiv, apoi în a evita trezirea dorinţei carnale care ar paraliza-o… …Este necesar ca erosul sa nu fie numai dorinţă sexuală, ci tocmai iubire, ceva mai subtil si mai vast. Trebuie să doreşti sufletul, fiinţa persoanei iubite, asa cum ii poţi dori trupul. Pornind de la starea aceasta, în raportul fără contacte fizice erosul îţi declanşează contactul fluidic, iar starea fluidică, la rândul ei intensifică erosul. Astfel se poate produce o intensitate vertiginoasă aproape de neconceput pentru femeia şi barbatul de rând. Să iubeşti, să doreşti aşa, fără mişcare, în mod continuu, aspirându-vă reciproc şi vampiric, într-o exaltare ce inaintează fără teama de zone ameţitoare. Vei resimţi o senzaţie de amalgamare efectivă, o percepere în tot corpul a persoanei iubite nu prin contact, ci într-o acuplare subtilă prin care o simţi în fiecare punct şi te pătrunzi de ea ca intr-o beţie ce pune stăpânire pe sângele sângelui tău. Aceasta te duce, la limită, în pragul unei stări de extaz.”
(Introduzione alla Magia,
apud Julius Evola, Metafizica sexului )

***


Problematica sexului sacru pare, în contextul începutului de mileniu 3, superevoluat, megainformatizat, hiperrobotizat, anacronică, desuetă. Suntem prea grăbiţi şi preocupaţi să ţinem pasul cu vremurile, prea înverşunaţi să ţinem frâiele unei căruţe care a prins viteză pe nesimţite, ca să mai avem răbdare să ne întoarcem spre izvoare... nu e timp, nu mai e timp... Peste tot se aud ameninţări, media ne bombardează cu veşti despre dezastre şi calamităţi. Se vorbeşte de teorii conspiraţioniste, tot mai des... umanitatea e în derivă, într-un proces ireversibil de alienare... Alergând să prindă trenul pe care- culmea- ştie că nu-l va prinde niciodată, omul modern uită să se întrebe care este , de fapt, destinaţia...
Se pare că o simplă deplasare a centrului de interes spre interior i-ar da omului soluţia ieşirii din impas. Despre imperativul existenţial de a te cunoaşte pe tine însuţi se vorbeşte de mii de ani. Oare care ar fi resortul care să îl propulseze pe omul modern spre a accede la nevoia de cunoaştere interioară? Un răspuns teoretic îl putem avea în ceea ce susţine Evola vorbind despre sexul sacru. Dar dincolo de teorii, fiecare avem la îndemână calea simplă şi regală a Iubirii, cale pe care o intuim cu toţii dar, din prejudecată, nesiguranţă sau lipsă de curaj foarte puţini o urmăm.
Oare ce mâini demoniace au despărţit atât de ireconciliabil, în timp, sexul de sacralitate, trupul de suflet? La răscruce de vremi, la confluenţa dintre două vârste, stăm pironiţi dinaintea unei interfeţe cu două opţiuni... şi simţim clar că doar o stare de eroism divin ne-ar mai putea împăca pe noi înşine cu noi înşine în fiinţa noastră scindată.

Niciun comentariu: